+48 693 439 096 | +48 796 692 862 biuro@trafikbus.pl
1. Administratorem danych osobowych, które nam ujawniasz jest Marcin Kwiatkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Trafik Marcin Kwiatkowski na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, nr NIP 732-206-98-05, nr REGON 521804784, z siedzibą ul. Zgierska 59/63/3, 95-070 Aleksandrów Łódzki, adres e-mail: [Adres email firmy - nie podano w dostarczonych danych] (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ)
  1. Twoje dane: a) są przetwarzane w celu informowania Cię o ciekawostkach, nowościach, zmianach czy aktualizacjach dt. Trafik Marcin Kwiatkowski, tj. wysyłki newsletterów (podstawa prawna – zgoda); b) jeżeli zechcesz zawrzeć z nami umowę, Twoje dane będą przetwarzane w tym celu, włączając obsługę dostarczania usług czy płatności (podstawa prawna – wykonanie umowy); c) po wykonaniu umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń (podstawa prawna – nasz prawnie uzasadniony interes); d) mogą być przetwarzane w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych (podstawa prawna- wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych); e) mogą być przetwarzane w celu realizowania przez nas marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów (podstawa prawna- nasz prawnie uzasadniony interes).
  2. Twoje dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach – tylko do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzamy sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Chodzi o dostawców usług IT i hostingowych, prawnych oraz księgowych. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych w pkt 2. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Ciebie usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych, tj. przetwarzają Twoje dane we własnym imieniu. Należą do nich w szczególności firmy kurierskie czy pocztowe, banki, instytucje płatnicze.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
  5. Możesz skontaktować się z nami listownie lub pocztą elektroniczną, adresy wskazane są w pkt 1.
  6. Informujemy, że żadne Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w procesach automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
  7. Informujemy również, że masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia danych do innego administratora. Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię Twoich danych, przy czym każdą kolejną kopię, o którą zwrócisz się do nas dostarczymy po pobraniu rozsądnej opłaty.
  8. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu realizowania marketingu bezpośredniego bez Twojej zgody.
  9. Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie. Wiedz jednak, że nie będzie miało to wpływu na prawidłowość przetwarzania przed wycofaniem zgody.
  10. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli jednak uznasz, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT

Wypożyczalnia Busów Łódź i Okolice

Biuro firmy i plac.

99-205 Dalików
Antoniew Lubocha 10

Dane Firmy

Trafik Marcin Kwiatkowski
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Zgierska 59/63/3
NIP: 732-206-98-05
REGON:521804784

Call Now Button